ტეგი: სამეურვეო საბჭოს სხდომა

საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 27 თებერვალი, 2020
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 17 თებერვალი, 2020
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 30 იანვარი, 2020
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 27 დეკემბერი, 2019
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 20 დეკემბერი, 2019
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 17 დეკემბერი, 2019
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 19 ნოემბერი, 2019
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 30 სექტემბერი, 2019
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 29 აგვისტო, 2019
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 26 აგვისტო, 2019
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 12 ივლისი, 2019
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 12 ივნისი, 2019
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 5 ივნისი, 2019
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 21 მაისი, 2019
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 30 აპრილი, 2019
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 8 აპრილი, 2019
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 28 მარტი, 2019
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 25 მარტი, 2019
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 15 მარტი, 2019
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - პირველი მარტი, 2019