ტეგი: სამეურვეო საბჭოს სხდომა

საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - პირველი ივლისი
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 16 ივნისი
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 28 მაისი
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 21 მაისი
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 5 მაისი
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 28 აპრილი, 2020 (მეორე ნაწილი)
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 28 აპრილი, 2020 (პირველი ნაწილი)
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 27 თებერვალი, 2020
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 17 თებერვალი, 2020
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 30 იანვარი, 2020
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 27 დეკემბერი, 2019
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 20 დეკემბერი, 2019
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 17 დეკემბერი, 2019
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 19 ნოემბერი, 2019
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 30 სექტემბერი, 2019
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 29 აგვისტო, 2019
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 26 აგვისტო, 2019
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 12 ივლისი, 2019
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 12 ივნისი, 2019
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 5 ივნისი, 2019