ტეგი: სამეურვეო საბჭოს სხდომის ვიდეო

საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 16 ივნისი
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 28 მაისი
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 21 მაისი
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 5 აპრილი
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 31 მარტი
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 22 თებერვალი
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 12 თებერვალი
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - პირველი თებერვალი
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 22 იანვარი
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 29 დეკემბერი (II ნაწილი)
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 29 დეკემბერი (I ნაწილი)
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 18 დეკემბერი
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 14 დეკემბერი
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 2 დეკემბერი
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 16 ნოემბერი
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 30 ოქტომბერი
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 9 ოქტომბერი
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 2 ოქტომბერი
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 22 სექტემბერი
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 18 აგვისტო