ტეგი: სამეურვეო საბჭოს სხდომის ვიდეო

საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 30 სექტემბერი, 2019
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 29 აგვისტო, 2019
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 26 აგვისტო, 2019
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 12 ივლისი, 2019
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 12 ივნისი, 2019
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 5 ივნისი, 2019
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 21 მაისი, 2019
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 30 აპრილი, 2019
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 8 აპრილი, 2019
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 28 მარტი, 2019
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 25 მარტი, 2019
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 15 მარტი, 2019
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - პირველი მარტი, 2019
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 21 თებერვალი, 2019
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 6 თებერვალი, 2019
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 28 იანვარი, 2019
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 25 დეკემბერი, 2018
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 13 დეკემბერი, 2018
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 9 ნოემბერი, 2018
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 31 ოქტომბერი, 2018