საპენსიო სააგენტოს სერვისები იუსტიციის სახლში

პირველი მარტიდან საპენსიო სააგენტოს ყველა სერვისის მიღება შესაძლებელი იქნება იუსტიციის სახლებში. დაგროვებით საპენსიო სქემაში ჩართვა, სხვადასხვა საფუძვლით პენსიის დანიშვნა, საპენსიო სააგენტოს ვებგვერდზე ავტორიზაციის გავლა, ინდივიდუალური გვერდის პირველადი პაროლის მიღება/აღდგენა და სქემის მონაწილის ცნობის მიღება. საპენსიო სააგენტოსა და იუსტიციის სახლის თანამშრომლობის ფარგლებში, სერვისზე ხელმისაწვდომობის გეოგრაფიული არეალი მთელ საქართველოს ფარავს.