სამეცნიერო სიახლეები მიხეილ ჭაბუკაშვილის რუბრიკაში #გრავიტაცია

#გრავიტაცია წარმოგიდგენთ – უახლესი სამეცნიერო სიახლეები მიხეილ ჭაბუკაშვილის რუბრიკაში.

ახალი დღე