საგარანტიო ინსტრუმენტი ბიზნესმენებისთვის

მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშესაწყობად მთავრობა ახალი მექანიზმის დანერგვას აპირებს.

საუბარი საკრედიტო-საგარანტიო ინსტრუმენტზე, რომელიც მეწარმეებს ბანკებიდან სესხის აღებაში დაეხმარება. სახელმწიფო გარანტად დაუდგება იმ ბიზნესმენებს, რომლებსაც ბიზნესის გაფართოებაში ხელს სწორედ ფინანსურ რესურსებზე ნაკლები ხელმისაწვდომობა უშლის.

მარიამ ბერძენიშვილი არკვევდა, როდიდან და რა პირობებით ამოქმედდება მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში აპრობირებული ინსტრუმენტი საქართველოში.

დატოვე კომენტარი