რაში გვჭირდებიან ეკონომისტები? გზამკვლევი არაეკონომისტებისთვის

კაცობრიობა ადამიანური ცივილიზაციის დასაწყისიდან ცდილობს გაუმკლავდეს ეკონომიკურ პრობლემებს და მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში მან შექმნა მრავალფეროვანი ეკონომიკური სისტემები. ამ ათასობით წლის მანძილზე, კაპიტალიზმის დაბადებამდე, კაცობრიობამ შექმნა დიდი ფილოსოფოსები, რელიგიური თუ საერო სწავლულები, პოლიტიკური მოაზროვნეები, ისტორიკოსები, სახელმწიფო მოღვაწეები, მაგრამ, მათ რიგებში არასდროს იყვნენ ეკონომისტები.

რატომ? ამის გასაგებად უნდა ვუპასუხოთ შემდეგ საფუძველმდებარე კითხვას: რაში გვჭირდებიან ეკონომისტები?

 

42° პარალელი