რა არის რუმინაცია?

სტუმარი: ნინო ჩალაძე, ფსიქოლოგი.

ახალი დღე