პირადი ექიმი - გუნდური თამაში და ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობა / კვებითი შუქნიშანი #LIVE

▶ 1-ლი ბლოკი: გუნდური თამაში და ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობა

▶ სტუმარი: ნინო გოგიჩაძე, ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგი;

▶ მე-2 ბლოკი: კვებითი შუქნიშანი

პირადი ექიმი