#ნაშუადღევს მეზობელთან რემონტია

როგორ ვრცელდება კანონის რეგულაციები მეზობლის რემონტით გამოწვეულ ხმაურზე.

#ქუჩა #ქალაქი#რემონტი