#ნაშუადღევს იმიჯის ხელოვნება - საჭიროა თუ არა იმიჯზე ზრუნვა

საჭიროა თუ არა იმიჯზე ზრუნვა, როგორ ვიზრუნოთ მასზე და შესაძლებელია თუ არა სასურველი იმიჯის შექმნა.

სტუმარი: ელდარ პირმისაშვილისაზოგადოებსათან ურთიერთობის სპეციალისტი.

ნაშუადღევს