#მოამბე სპეციალური გამოშვება - პრემიერ-მინისტრი უკრაინის აღდგენის კონფერენციაზე

მოამბე