მხატვარ თეონა პაიჭაძის სამყარო და შემოქმედებითი გზა, ელენე ჩიტალაძის სიუჟეტში

დღის კოდი