ხელოვნური ინტელექტის ხელოვნება სტუმარი - თემურ ჩიჩუა - პროგრამული ინჟინერი

როგორი იქნება ალგორითმებით შექმნილი ხელოვნების მომავალი და რა კავშირია კულტურასა და ხელოვნურ ინტელექტს შორისხელოვნური ინტელექტის ხელოვნება

სტუმარითემურ ჩიჩუაპროგრამული ინჟინერი

დღის კოდი