ხანმოკლე XX საუკუნე - 1977
  • კარტერის ეპოქა – პაუზა ისტორიაში
  • ხანძარი, როგორც სისტემის შეცდომა?
  • ორი ქართული ფილმი
  • ნაბოკოვი – ორენოვანი მწერალი