კაცები პირველზე! სტუმრები: მაკა კვიციანი და გიგა ჭიკაძე

ირაკლი კაკაბაძე, დავით ლაბაძე, ირაკლი ვახტანგიშვილი, გიორგი ჯანელიძე

კაცები