კაცები პირველზე! სტუმარი: რუსკა ქარქაშაძე

ირაკლი კაკაბაძე, დავით ლაბაძე, ირაკლი ვახტანგიშვილი, გიორგი ჯანელიძე

კაცები