კაცები პირველზე! სტუმარი: მანიკა ასათიანი

ირაკლი კაკაბაძე, დავით ლაბაძე, ირაკლი ვახტანგიშვილი, გიორგი ჯანელიძე

კაცები