კაცები პირველზე! სტუმარი: გიორგი ქორიძე (კორსიზი), იუთუბერი

ირაკლი კაკაბაძე, დავით ლაბაძე, ირაკლი ვახტანგიშვილი, გიორგი ჯანელიძე

კაცები