კაცები პირველზე! სტუმარი: გიორგი კალატოზი

ირაკლი კაკაბაძე, დავით ლაბაძე, ირაკლი ვახტანგიშვილი, გიორგი ჯანელიძე

კაცები