კაცები პირველზე! სტუმარი: ცნობილი მზარეული მანუელი

ირაკლი კაკაბაძე, დავით ლაბაძე, ირაკლი ვახტანგიშვილი, გიორგი ჯანელიძე

კაცები