გარემოს დაცვის სამინისტროს დასკვნა

3 აგვისტოს რაჭაში განვითარებული სტიქიური მოვლენებისა და 6-7 თებერვალს სოფელ ნერგეეთში მეწყრული პროცესების შესახებ, გარემოს ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტების საბოლოო დასკვნას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო გარემოს დამცველებსა და ჟურნალისტებს აცნობს.

შეხვედრის ფარგლებში, მინისტრი, გარემოს დამცველებთან და გეოლოგებთან ერთად, სამომავლო პრევენციულ ღონისძიებებს განიხილავს.

შალვა სუმბაძე დეტალებით.