გარემოს დაცვა

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და ცოდნის მართვის სისტემის სადემონსტრაციო სესია გამართა.

დარგის სპეციალისტებმა კლიმატისა და გაუდაბნოების დარგში განხორციელებულ დავალებებზე, სისტემის ფუნქციონირებაზე იმსჯელეს.

სისტემა სხვა მნიშვნელოვან ფუნქციებთან ერთად, უზრუნველყოფს ერთიანი გარემოსდაცვითი ინფორმაციის თავმოყრასა და ანალიზს საერთო სივრცეში, რაც  მოსახლეობისთვის სანდო, დროულ და მნიშვნელოვან გარემოსდაცვით მონაცემებთან წვდომის საშუალებას იძლევა.

დატოვე კომენტარი