გამოწვევები თევზჭერის სფეროში

მთავრობა აკვაკულტურის შესახებ კანონზე და ახალ სტრატეგიაზე მუშაობს.

მიზანი საქართველოში ზღვის პროდუქტების წარმოების ზრდა და იმპორტის ნაწილობრივ ჩანაცვლებაა. უკვე დაწყებულია მუშაობა, რომ შავ ზღვაში აკვაკულტურის ფერმების მოწყობისთვის 10 ლოკაცია გამოიყოს.  თევზი ერთი-ერთი ცხოველური წარმოშობის პროდუქტია, რომელიც თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ფარგლებში ევროკავშირის ბაზარზე დაშვებულია.

აქვს თუ არა ქვეყანას რესურსი ზღვის პროდუქტების წარმოება გაზარდოს და სამომავლოდ ქართული თევზი ექსპორტზეც გაიტანოს – შალვა სუმბაძე დეტალებით