#გაიგემეტი ექსპერტთა რჩევები მეთხილეებს

#გაიგემეტი საქართველოში თხილის მოსავლის შემცირებისა და ხარისხის გაუარესების მიზეზები,  მცენარის სოკოვანი დაავადებები და მათთან ბრძოლა.

თხილის ბაღებში ჩასატარებელი საგაზაფხულო სამუშაოები, მცენარეთა მოვლა-დაცვის აგროტექნიკური ღონისძიებები და ექსპერტთა რჩევები მეთხილეებისთვის.