„ექიმები არ ხუმრობენ“ - საიუბილეო 25 წელი

სტუმრები: ჯონი ჯანაშია, ექიმი

თამარ კოტეტიშვილი, ექიმი.

ცოცხალი მუსიკა – თამარ კოტეტიშვილი

ახალი დღე