დიმიტრი ერისთავი. „დახატული ამბები“
გასული საუკუნის “სამოციანელთა” თაობის გაზაფხული თბილისში.

სცენები და სახეები ერთი, თითქმის უკვე გამქრალი ქალაქის ცხოვრებიდან. 

მხატვრობა, როგორც მემატიანე და ნიუანსები, რომლებიც ყოფას ყოფნად აქცევს. 

დიმიტრი ერისთავი – ნინო დადვანის ფილმში “დახატული ამბები”.

   

დატოვე კომენტარი