#დღისკოდი მასწავლებლის ეროვნული დღე
  • გოგებაშვილის ფენომენი და სასკოლო განათლება – იაკობ გოგებაშვილის პედაგოგიკის უნიკალური მეთოდის ფილოსოფია და მემკვიდრეობა – სტუმარი: ნინო გორდელაძე – დაწყებით საფეხურზე ქართული ენისა და ლიტერატურის სახელმძღვანელოების ერთ-ერთი ავტორი, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის კონსულტანტი
  • „ძველი ტფილისის უცნაური ამბები“ – ანო ფრანგიშვილის სიუჟეტთა ციკლიდან;
  • პედაგოგი და თანამედროვე სამყარო – რა დატვირთვას იძენს დღეს პროფესია – პედაგოგი და რა გამოწვევების წინაშე აყენებს ის 21-ე საუკუნის მასწავლებელს – სტუმარი: დაჩი ნანობაშვილი – პედაგოგი
  • ბუკა გალოგრეს სააზროვნო ველი, სადაც სამყაროს ჰუმანისტური პრინციპები ხელახალი გადააზრებით იქმნება – ავტორი ელენე ჩიტალაძე

დღის კოდი