#დღისკოდი გამოცდა და სასწავლო პროცესი - რა დატვირთვა, დანიშნულება აქვს გამოცდას სწავლის პროცესში

დღის კოდი