დეპუტატებისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხი

„პატრიოტთა ალიანსის“ სამი დეპუტატისთვის უფლებამოსილების შეჩერების საკითხი, – საპროცედურო საკითხთა კომიტეტზე მიღებულ გადაწყვეტილებას რიგგარეშე სხდომაზე უნდა უყარონ კენჭი.