დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნის უნიკალური კადრები - 1919 - 1920

როგორ შემოინახა ისტორიამ დამოუკიდებლობის დღის პირველი აღნიშვნა. 1919 – 1920 წლების სახალხო ზეიმის უნიკალური კადრები.

ახალი დღე