„დამოუკიდებლობის 1005 დღე“
ავტორი: მიხეილ ბასილაძე, რეჟისორი: ლევან ახობაძე.