ტელეფილმების გაერთიანება

მიხეილ ბასილაძე - რეჟისორი

სტოქსი... პოლკოვნიკის დახეული წერილები - მეორე სერია
სტოქსი... პოლკოვნიკის დახეული წერილები - პირველი სერია
„ავტოკეფალია“
„უკრაინული მოზაიკა“ (მეოთხე ნაწილი)
„უკრაინული მოზაიკა“ (მესამე ნაწილი)
„უკრაინული მოზაიკა“ (მეორე ნაწილი)
„ვეტერანი“
„საერთაშორისო წმინდანი“
„უკრაინული მოზაიკა“ (პირველი ნაწილი)
სატელეგრაფო ოკუპაცია (გაფართოებული ვერსია)
„შავ-თეთრი ომი“
„ბიოგრაფია ეპოქების გასაყარზე“
„რევოლიუციამ თუ კი მიბრძანა!“
ქართული მარკა
„სეგო“
„დამოუკიდებლობის 1005 დღე“