„სეგო“
სცენარის ავტორი – მიხეილ ბასილაძე, რეჟისორი – ლევან ახობაძე