„ბიოგრაფია ეპოქების გასაყარზე“
სცენარის ავტორი – მიხეილ ბასილაძე, რეჟისორები: ლევან ახობაძე, ლევან ადამია