ტელეფილმების გაერთიანება

დოკუმენტალისტიკა - 2014

„ექვთიმე“
„საბჭოთა მოდა“
„საიდუმლო წამალი“
„მწვანე ოქროს ქვეყნიდან“
„შავ-თეთრი ომი“
„ბიოგრაფია ეპოქების გასაყარზე“
„ტრავმა“
„უცნობი ჯარისკაცები“
„ეს იყო სიზმარი“
რეზო ესაძე - ისტორიები ფილმიდან „ერთი ნახვით შეყვარება“ (მეორე ნაწილი)
რეზო ესაძე - ისტორიები ფილმიდან „ერთი ნახვით შეყვარება“ (პირველი ნაწილი)
„აქ და იქ“
„რევოლიუციამ თუ კი მიბრძანა!“
„ჩაი და ფეხბურთი“
„მე, სამფეხა და ზურაბ რთველიაშვილი“
ფილმი ფილმზე - „სინემას ამბავი“
„მე პატარა ქართველი ვარ“
„ნაღვლისფერი სიხარულის ქრონიკა“ (მეორე ნაწილი)
„ნაღვლისფერი სიხარულის ქრონიკა“ (პირველი ნაწილი)