„საიდუმლო წამალი“

რეჟისორები: ლევან ახობაძე, ლევან ადამია, სცენარის ავტორი: ზაზა ჯღარკავა