ცხოვრება აუტიზმით

პრობლემები, გამოწვევები, სოციალური პასუხისმგებლობა – სრულწლოვანების შემდეგ.

კვირის მოამბე