ბულინგის პრობლემა მოზარდებში

◾ პრობლემა, რომელზეც უფრო მეტი გვესმის, ვიდრე ვსაუბრობთ.

◾ რა უნდა იცოდნენ მოზარდებმა იმისთვის, რომ ჩაგვრის მსხვერპლი არ გახდნენ?

კვირის მოამბე