წახალისებული ძალადობის ეფექტი

◾ სასჯელი, რომელსაც ადამიანებს მორალის სახელით ვუწესებთ.

◾ სად გადის ზღვარი გამოხატვის თავისუფლებასა და ბულინგს შორის?  – საჯარო ძალადობა და სახალხო სასამართლოდ ქცეული სოციალური ქსელები.

კვირის მოამბე