ბიზნესი და საგადასახადო სისტემა #LIVE

სტუმარი: გიორგი თაბუაშვილი – ბუღალტრული აღრიცხვის, აუდიტისა და ანგარიშგების რეფორმების მხარდაჭერის ეროვნული ფონდის (RSF) გამგეობის აღმასრულებელი თავმჯდომარე.

▶ საქართველოს ეკონომიკის ვარდნა შენელდა;
▶ ჰიდროელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის მოცულობა მცირდება;
▶ მძიმე მრეწველობის სექტორი პანდემიის პირობებში.

ბიზნესპარტნიორი

დატოვე კომენტარი