#არტიშოკი რთველის ზეიმი ლოპოტაზე

ავტორები: ლიკა ბანძელაძე, გიორგი ჩუბინიძე

ფერმა