ამნისტიის შესახებ კანონპროექტის განხილვა

პარლამენტმა „ამნისტიის  შესახებ“კანონპროექტს მეორე მოსმენით დაუჭირა მხარი. არსებული პროექტის მიხედვით, ამნისტიის აქტი ნაკლებად მძიმე კატეგორიის დანაშაულებზე ვრცელდება. ამასთან, ზოგიერთ შემთხვევაში, მისი შინაარსისა და სიმძიმის გათვალისწინებით, ამ დანაშაულის ჩამდენი პირი სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისა და სასჯელისგან მხოლოდ იმ შემთხვევაში გათავისუფლდება, თუ ის ნასამართლობის არმქონეა და თუ დაზარალებული თანახმაა ამნისტიის გავრცელებაზე.

როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ პლენარულ სხდომაზე განაცხადა, კანონპროექტის მიღებისას, ერთი მხრივ, დაცული იქნება საზოგადოების უსაფრთხოება და მეორე მხრივ, პატიმრობაში მყოფი პირების რესოციალიზაციის პრინციპები.

დატოვე კომენტარი