#აკუსტიკა მანანა მენაბდე - ნაკადული

ტექსტი და მუსიკა – ინოლა გურგულია

აკუსტიკა