#აკისპარკი მარიამ შეყილაძე - მოხალისე, რომელმაც თანამოაზრეებთან ერთად, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ოთხმოცამდე ძაღლი გააჩუქა

რუბრიკა „აკის პარკი“.

ახალი დღე