#ახალიდღე კინოგანათლება - რეგიონების 600 სკოლა ერთ პროექტში

#კინოგანათლება – რეგიონების ექვსასი სკოლა ერთ პროექტში.

ქართული კინოს „ახალი დღე ანა აბაკელიას რუბრიკაში.

სტუმრები:  თეა გაბიძაშვილი – საქართველოს კინემატოგრაფიის რეგიონული პროექტების მენეჯერი;

გიორგი ხუფენია – კინომისიონერი.

ახალი დღე