ახალი პროექტი ტელესკოლის ეთერში

ტელესკოლაზე ახალი გადაცემა – „წითელი სკამი“ დაიწყო.  პროექტის მიზანია, მოზარდებისთვის შეიქმნას ისეთი სივრცე, სადაც მათთვის მნიშვნელოვან და პრობლემატურ საკითხებზე კითხვებს დასვამენ და პასუხებს მოისმენენ კომპეტენტური ადამიანებისგან. მოზარდები აქტიურად იქნებიან ჩართული პროექტში დამსწრე აუდიტორიის სტატუსით და შესაძლებლობა ექნებათ დასვან ნებისმიერი შეკითხვა, დააფიქსირონ საკუთარი აზრი და მიიღონ რჩევები სტუმრისგან, რომელიც წინასწარი გამოკითხვის შედეგად შეირჩევა.

წითელი სკამი

ტელესკოლა