აკა მორჩილაძე - „დაკარგული წიგნები“. იონა მეუნარგია - „ცხოვრება და ღვაწლი გრიგოლ ორბელიანისა“ - ყველა სერია

გრიგოლ ორბელიანი და მისი ხასიათის სურათები იონა მეუნარგიას წიგნში „ცხოვრება გრიგოლ ორბელიანისა“

რუსეთის დროის საქართველოს გამორჩეული გენერალი. ერთი მხრივ, რუსეთის იმპერიის ერთგული, დიდმოხელე სამხედრო და რუსული პოლიტიკის გამტარებელი. მეორე მხრივ, ძველი დროის ქართველი ლიტერატორი და პოეტი – იონა მეუნარგიას ბიოგრაფიულ წიგნში „ცხოვრება და ღვაწლი გრიგოლ ორბელიანისა“.

აკა მორჩილაძე – დაკარგული წიგნები

ეპოქა

დოკუმენტური ფილმები