ადამიანი და ბუნება - დაუდევრობა და გულგრილობა, როგორც ადამიანური ფაქტორები - სტუმარი: სანდრო ნარსია - მეტყევე

დღის კოდი