აბრეშუმის გზის ფორუმი - შეფასებები პოლიტიკურ სპექტრში

ფორუმზე ასევე აქცენტი გაკეთდა ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე, რომელმაც რკინიგზის მოდერნიზებით, პორტებისა და გზების მშენებლობით, ევროპა-აზიის დამაკავშირებელი სავაჭრო გზა უფრო მეტად უნდა დატვირთოს. თავის მხრივ, საკუთარი გეგმები წარადგინა საქართველომაც, რომელსაც ამ მარშრუტში, გეოგრაფიული მდებარეობის გამო, განსაკუთრებული სატრანზიტო როლი აქვს.