აბრეშუმის გზის ფორუმი

◾ შეხვედრის ადგილი – თბილისი, აბრეშუმის გზის ფორუმი.

◾ მთავარი თემები – ენერგომატარებლების ტრანზიტი, სარკინიგზო და საზღვაო გადაზიდვები, გლობალური და რეგიონული საკითხები და საქართველო როგორც შუა დერეფნის მნიშვნელოვანი აქტორი.

კვირის მოამბე